Yükleniyor. Lütfen Bekleyin.

10 SORUDA TAPU İŞLEM SÜRECİ! Aklınızda Bulunsun

10 SORUDA TAPU İŞLEM SÜRECİ!

10 SORUDA TAPU İŞLEM SÜRECİ!

Mesken, işyeri, arsa ve arazilerin alım satım işlemleri ilgili tapu müdürlüklerinde yapılıyor. Daha önce hiç tapu dairesinde işlem yapmamış olan kimseler, bu sürecin uzun ve yorucu olduğunu düşünebiliyor.

Ancak gerekli belgelerin eksiksiz temin ve teslim edilmesi, tapu harcının ödenmesi halinde tapu işlemi 1-2 gün içerisinde tamamlanabiliyor. Peki, bu sürecin sorunsuz bir şekilde tamamlanabilmesi için ne yapılması gerekir? Tapu devir işleminde alıcıdan ve satıcıdan hangi belgeler istenir? İşte 10 soruda tapu devir süreci;

1- Tapu dairesine gitmeden önce dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Alıcı olarak ilgilendiğiniz gayrimenkulün tapu fotokopisi mal sahibinden isteyebilirsiniz. Bu belge ile gayrimenkulün üstüne vergi borcu olup olmadını, tapu üstünde herhangi bir ipotek olup olmadığını, imar durumunun ne olduğunu, gayrimenkul eğer bir bina ise ruhsatlı, iskanlı olup olmadığını ve DASK sigortasının olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

Araştırma sürecinde herhangi bir problem ile karşılaşmanız halinde mal sahibine beyanda bulunarak, problemlerin giderilmesini isteyebilirsiniz. Gayrimenkulde herhangi bir problem yoksa ve almaya karar verdiyseniz, tapudaki işleminiz için randevu alabilirsiniz.

2- Tapu dairesinden nasıl randevu alınır?

Tapu devir işlemi için tapu müdürlüğüne randevu almadan gidilemiyor. İşlemin tamamlanmasını istediğiniz gün için mutlaka randevu almanız gerekiyor. Tapu randevusu Alo 181 Tapu ve Kadastro hattını arayarak veya https://randevu.tkgm.gov.tr adresinden online başvuru yaparak alınabiliyor. Randevu bilgileri başvuruda bulunan kimseleye kısa mesaj (SMS) yolu ile iletiliyor.

3- Tapu dairesine hangi belgeler ile gidilmeli?

Tapu devir sürecinde gerekli olan belgeler alıcı ve satıcı için farklılık gösteriyor. Satıcıdan istenen belgeler arasında; Tapu aslı veya fotokopisi, 1 Resim, nüfus cüzdanı aslı ve 1 adet fotokopisi, vergi borcu yoktur yazısı ve tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa emlakçı adına vekaletname yer alıyor.

Alıcıdan istenen belgeler arasında ise 2 resim, nüfus cüzdanı aslı ve 1 adet fotokopisi, T.C. kimlik numarası, tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa emlakçı adına vekaletname gerekiyor.

4- Tapu dairesinde ne yapılır?

Randevu günü ve saatinde tapu dairesinde her iki tarafın veya varsa vekillerinin bulunması gerekiyor. Tapu dairesine, randevu saatinden en az 15 dakika önce gidilmesi gerekiyor.

Evrakların eksiksiz olması halinde tapu devir süreci başlıyor. Bu süreçte tapu harcının ödenmesi isteniyor. Tapu harcı ödendikten sonra tapu harç dekontları ilgili memura veriliyor. Akabinde Akit Odası’nda tapu kayıtları imzalanıyor. Son olarak müdürün imzasından sonra devir işlemi tamamlanıyor ve tapu belgesi teslim ediliyor.

5- Ne kadar tapu harcı ödenir?

Tapu harcı, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplanıyor. Bu harç, Bakanlar Kurulu’nun yaptığı indirim ile 30 Eylül’e kadar konut ve işyerleri için binde 15 oranında ödeniyor. Arsa ve araziler için ise binde 20 oranında harç ödemesi yapılıyor.

6- Tapu harcı nereye ödenir?

Tapu harçları, işlemin yapıldığı yerin vergi dairesine ödeniyor. Ayrıca anlaşalı bankalar tarafından da harç tahsil edilebiliyor. Tapu müdürlüklerinde e-tahsilat uygulaması ile de harç ödemesi yapılabiliyor.

7- Tapu harcı eksik ödenirse ne olur?

Tapu harcının eksik ödenmesi ve bu durumun tespit edilmesi halinde aradaki fark üzerinden hesaplanan harç ikmalen veya re’sen tarh edilerek hem gayrimenkulü devreden hem de devir alandan tahsil ediliyor. Ayrıca, bu suretle tarh edilecek tapu harcı için, devreden ve devralan için ayrı ayrı harcın yüzde 25’i oranında vergi ziyaı cezası kesiliyor.

8- Banka kredisi ile alınan ev için ne kadar harç ödenir?

Gayrimenkulünüzü banka kredisiyle de alınması halinde, tapu harcının yine gerçek devir bedeli üzerinden ödenmesi gerekiyor. Devir bedelinin bir kısmının banka kredisiyle bir kısmının ise nakit ya da banka havalesi ile ödenmesi halinde, bu şekilde ödenen tüm miktarların toplanması ve bu toplam üzerinden harç ödenmesi gerekiyor.

9- Müteahhitten alınan ev için nasıl ödeme yapılır?

Müteahhitin daha düşük bedelli fatura düzenlemesi halinde, tapu harcının yine gerçek satış bedeli üzerinden hesaplanarak ödenmesi gerekiyor. Eksik fatura düzenleyen müteahhitin en yakın vergi dairesine bildirilmesi gerekiyor.

10- Gayrimenkulü satanlar vergi öder mi?

Mevcut uygulamaya göre edinim tarihinden itibaren 5 sene içinde gayrimenkulün satılması halinde Gelir Vergisi Beyannamesi verilerek vergi ödenmesi gerekiyor.

 

Kiracılar genel kurul toplantılarında oy kullanabilir mi?
Kiracılar genel kurul toplantılarında oy kullanabilir mi?

Kat Mülkiyeti Hukuku kapsamında gelen soruların başında; kiracı olarak olağan ya da olağanüstü toplantılarda oy kullanıp kullanılamayacağıdır. Bu sorunun nedeni aslında ortak giderler kiracılar tarafından ödenirken, bu ortak giderlere ait kararların alındığı toplantılarda kiracıların da fikir bildirme istediğinden kaynaklanmaktadır. Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 31'inci maddesi bize kiracıların oy kullanıp kullanamayacağı ile ilgili cevap vermektedir. Madde 31/1 – Her kat maliki, arsa payı oranına bakılmaksızın, bir tek oy hakkına sahiptir. Birinci fıkrada belirtildiği üzere, oy hakkını sadece kat maliki üzerinde sınırlandırmıştır. Olağan ya da olağan üstü toplantılarda kullanılacak oyun kat maliki tarafından kullanılabileceği ve devamında kat malikine uygulanabilecek sayısal sınırlamalardan bahsetmiştir. Bu maddelerin ruhundan dahi kiracının da oy kullanabileceği hususu anlaşılmamaktadır. Fakat aynı maddenin 2007 yılında değiştirilen son fıkrasında ise; vekalet sistemi düzenlenmiştir. Madde de açıkça; “Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir” denmiştir. Bu da kat maliki olağan ya da olağan üstü toplantılarda kullanılacağı oyunu atayacağı bir vekil ile kullanabileceği hususunu dile getirmiştir. Kiracıların işine yarayan husus, vekillik sisteminde kanunun vekilin durumu konusunda bir sınırlama getirmemiş olmasıdır. Kısaca; vekilin dışardan olması ya da kat maliki olmaması gibi sınırlamalar getirmemiş oluşu ve tayin edilecek vekil adı yazılı bir yazı ile tayin edilebilmesidir. Aşağıda örnek olarak bir vekaletname gösterilmiştir. Bu nedenle, Kat Mülkiyeti Kanunu’na tabi genel kurullarda kiracılar oy kullanabilmesi için kat malikinden alacakları adı yazılı bir vekaletname belgesi ile oy hakkına erişebileceklerdir. Kiracıların kat malikleri/kiralayanları ile yapacakları kira sözleşmesi aşamasında bu hususun mutlaka değerlendirilmesi gerekmekte, belki de kiralamanın devam ettiği sürece geçerli bir vekaletname verilmesi gerektiği günümüz koşullarında taraflar arasında hakkaniyet bakımından göz önünde bulundurulmalıdır.

Devamını Oku >
TAKS KAKS nedir? Emsal ne demek?
Yatırım Fırsatı  Gayrimenkul Danışmanları içinde Fırsat (mı) ?
EMLAKÇILAR VE GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK OFİSLERİNDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
LFL-CRM-KPİ Nedir?
Değişmek ya da değişmemek! İşte bütün mesele bu.....
Bilimsel olarak araştırıldı: Para insanı bozuyor mu?
Emlak Sektöründe Portallar Ve Ofisler
Ördek Sendromu: Neden Başkalarının Daha İyi Yaşadığını Düşünürüz
Marka Liderliği
İzmir İle İlgili Çok İlginç Bilgiler
İzmir'in İlk Apartmanı: Anadolu Apartmanı
İzmir, Karabağlar'da Satılık Konut m² Birim Fiyatları
İzmir, Konak'ta Satılık Konut Fiyatları
İzmir Gayrimenkul Fiyatlarındaki Değişim
E-Bülten Aboneliği ile,
Bizlerden 7/24 Haberdar Olabilirsiniz