Arama Kriterleri

Tüm arama kriterlerinizi belirleyebilir en hızlı şekilde hayalinizdeki konuta ulaşabilir

Dolar DOLAR 5.92 TL 5.95 TL
Euro EURO 6.54 TL 6.57 TL
Sterlin STERLIN 7.76 TL 7.81 TL
Blog
Tarihte Bugün: 7 Aralık 1941 Tarihte Bugün: 7 Aralık 1941 7 Aralık 1941 Pearl Harbor Baskını, Japonya'nın II. Dünya Savaşı'nda (7 Aralık 1941) Oahu adasındaki (Hawaii) Pearl Harbor'da bulunan ABD'nin deniz üssüne düzenlediği saldırı. Saldırı savaşta tarafsız kalmak isteyen ABD'nin savaşa girmesine neden olmuştur. Japonya'nın, İkinci Dünya Savaşı başladığında Almanya ve İtalya ile ittifak kurması, ABD'de tedirginlik yaratmıştı. Bunun üzerine ABD, ülkesinde bulunan Japon varlıklarını dondurdu, ayrıca petrol ve savaş mazemelerinin gönderilmesini yasakladı. 1941 yılının Temmuz ayı geldiğinde, ABD, Japonya ile olan bütün mali ve ticari ilişkilerini kesti. Japonya, buna cevap olarak saldırı hazırlıklarını başlattı. ABD donanmasına gerçekleştirilecek olan, saldırı, Japonya Birleşik Donanması'nın Komutanı Amiral Yamamoto İsoroku tarafından titiz bir şekilde planlamıştı. 23 Kasım'da Komutan yardımcısı Nagumo Çuiçi'nin yönetiminde 6 uçak gemisi, 2 savaş gemisi, 3 kruvazör ve 11 destroyerden oluşan bir filo, Hawaii'nin yaklaşık 440 km kuzeyindeki bir noktaya doğru hareket etti. Saldırı bu noktadan 360 uçakla gerçekleştirildi. Yerel saatle 7.55'te başlayan saldırı, ABD savaş gemilerine ağır darbe vurdu. "Virginia", "Arizona" ve "West Virginia" adlı gemiler battı. Daha sonra "Maryland", "Pennsylvania", "Neroda" ve "Tennessee" gemilerine ağır hasar verildi. Ayrıca 140'tan fazla uçak yok oldu. Askeri kayıpların toplamı ölüler dahil, 3.400'ün üstündeydi. Japonya'nın ise sadece 29 uçak ve 5 denizaltısı yok oldu. Japonya, Pearl Harbor baskınında hava gücünün deniz gücüne üstünlüğünü kanıtlamıştı. Tarihte Bugün
Emlakçılık Mecburi Standart Tebliğ Emlakçılık Mecburi Standart Tebliğ Emlakçılık mecburi standart tebliği! 08 Temmuz 2003 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25162 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2003/59) Madde 1- Bu Tebliğ 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı, 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı kanunlara istinaden hazırlanmıştır. Madde 2- Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan ekli TS 11816 ''Emlak Komisyonculuğu Hizmetleri- Genel Kurallar'' Standardı Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 6(altı) ay sonra mecburi olarak uygulanacaktır. Madde 3- Ekli Standard kapsamında hizmet üretenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur. Madde 4- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 5- Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür. Emlak komisyonculuğu hizmetleri - Genel Kurallar 0 Konu, tarif, kapsam 0.1 Konu Bu standart, Emlak komisyonculuğu hizmetlerinin genel kurallarına dairdir. 0.2 Tarifler 0.2.1 Emlak: Ev, arsa, bağ, bahçe, vb. taşınmazların ortak adı. 0.2.2 Emlak komisyonculuğu: Emlak alım, satım,kiralama vb. aracılık işleri. 0.2.3 Emlak komisyoncusu Gerçek hak sahiplerinin talebi üzerine düzenlenen süreli veya süresiz iş sözleşmesi yaparak; taşınmazın alımı, satımı, rehin vb. aynı hak tesisi gibi tüm hukuki ve teknik işlemleri ve kiralanması konusunda aracılık eden ve kiralama sonrası hizmetleri yerine getiren, bu konularda gerektiğinde danışmanlık, bilirkişilik ve ekspertizliğini yapan ve bunlarla ilgili olarak gerekli form, beyanname vb. belgeleri doldurabilen, bu iş ve işlemleri kendi adına açılmış bir iş yerinde yapan kişi veya kuruluş. 0.2.4 Müşteri: Emlak komisyonculuğu hizmetlerinden faydalanan kişi veya kurum. 0.2.5 Mal sahibi: Emlağın sahibi 0.2.6 Yardımcı eleman: Satılık veya kiralık bir taşınmazı müşteriye gösteren ve gerekli bilgileri veren eleman. 0.2.7 Müşteri temsilcisi: Emlak komisyoncusunun portföyünde bulunan taşınmazları, emlak komisyoncusu adına pazarlayan, emlak komisyoncusu ile çalışan ve bu işlemlerden doğan yasal ve mali sorumluluğu üstlenen kişi. 0.3 Kapsam: Bu standard; emlak komisyonculuğu hizmetlerinin, işletmecilik, hizmet ortamının özellikleri, bulundurulması gerekli araç-gereç ve çalışanların özellikleri ile ilgili genel kuralları kapsar. 1 Kurallar 1.1 İşletmecilik ile ilgili kurallar 1.1.1 Emlak komisyoncusu, ilgili meslek odasına kayıt olmalı, emlak komisyonculuğu hizmetlerini meslek odasınca kullanıma sunulan sözleşmeyi düzenleyerek vermeli ve emlak komisyonculuğu dışında herhangi bir iş yapmamalıdır. 1.1.2 Hizmet verilen bölgenin kroki, vaziyet planı, maket, perspektif vb. tanıtma elemanları emlak bürosunun duvarlarında veya uygun yerlerinde müşterilerin görebileceği şekilde teşhir edilmeli, kiralık ve satılık taşınmazların özelliklerinin belirtildiği ilan panosu düzenlenmeli, taşınmazların özelliklerinin müşteriye daha iyi tanıtılabilmesi için broşür, fotoğraf, video çekimi, vaziyet planı, imar durumu, vb. yararlanılmalıdır. 1.1.3 Emlak komisyonculuğu hizmetleri ilgili meslek kuruluşlarınca belirlenmiş ücret tarifesine göre verilmeli ve komisyon ücretlerinin oranları ile yer gösterme hizmeti karşılığında herhangi bir ücret talebinde bulunulmayacağı müşterilerin görebileceği bir yere asılmalıdır. 1.1.4 Emlak komisyoncusu, iş yeri tabelasında ve basılı evraklarında mesleğini tanımlayan ibareler dışında herhangi bir yazı, sıfat veya ünvan kullanmamalıdır. 1.1.5 Emlak komisyoncusu, verdiği hizmet dolayısıyla edindiği bilgileri sözleşme ile belirlenen esaslar dışında kullanmamalı ve açıklamamalıdır. 1.1.6 Emlak komisyoncusu, vereceği ilanlarda iş yerinin adını belirtmelidir. 1.1.7 Emlak komisyonculuğu hizmetleri, sözleşmede yer alması kayıdıyla yapılacak yazılı bir sözleşme esasına göre şubeleri veya müşteri temsilcileri aracılığıyla verilebilinir. Bu sözleşmede; hizmetin süresi, ücreti, yasal ve mali sorumluluklar vb. hususlar yer almalıdır. 1.1.8 Emlak komisyonculuğu bürosunda haberleşme hizmetlerinin yürütülebilmesi için telefon, faks, ve bilgisayarla haberleşme ağı vb. bulunmalıdır. 1.1.9 Taşınmazın müşteriye yerinde gösterilebilmesi için, emlak komisyonculuğu bürosuna ait taşıt bulunmalı veya bu hizmetin yerine getirilebilmesi için sözleşmeli bir taşıt imkanı sağlanmalıdır. 1.1.10 Taşınmazın özelliklerinin belirtildiği tanıtıcı ve bilgi verici yazılı ve görüntülü belgeler uyuşmazlık halinde hukuki belge özelliği taşıyacak şekilde düzenlenmelidir. 1.1.11 Taşınmazlarda bulunan ''Kiralık'' veya ''Satılık'' ilanları uzaktan farkedilebilecek büyüklükte olmalıdır. 1.2 Hizmet ortamının özellikleri ile ilgili kurallar 1.2.1 Emlak komisyonculuğu bürosu, kat mülkiyeti kanunun belirlediği şekliyle bağımsız bir bölüm olmalı, iş yerinde; en az idari büro ve müşteri kabul yeri ile müşterek veya münferit kullanma özelliğinde teknik özellikleri TS 8357'ye uygun WC- lavabo bulunmalıdır. 1.2.2 İş yeri tabil olarak havalandırılmalı, mekanik havalandırma tesisatı bulunması halinde bu tesisat TS 3419 ve TS 3420'ye elektrik tesisatı TS IEC 60364-1'e, güvenlik korunması, TS IEC 60364-4-41'e, göre yapılmalı, su tesisatı TS 828' e, temiz su TS 266'ya uygun olmalı, TS 4019'a uygun ilk yardım çantası, TS 12201'e uygun çöp kutusu bulunmalı ve yangınla ilgili olarak TS 4156' da belirtilen tedbirler alınmalıdır. 1.2.3 İş yeri uygun bir sistemle ısıtılmalı ve ısıtmada yetkili makamlarca belirlenen yakıt kullanılmalıdır. 1.2.4 Emlak komisyonculuğu hizmetlerine yönelik işlerin yapılmasında kullanılan teknik cihaz ve donanıma uygun büro mobilyası bulunmalı ve yangınla ilgili olarak TS 4156'da belirtilen tedbirler alınmalıdır. 1.2.5 Emlak komisyonculuğu bürosunda; ilgili odasınca kullanıma sunulan ; - Matbu alıcı ve satıcı yetki sözleşmesi ve kira kontratı. - Matbu tellaliye, pey akçesi, yer gösterme ve komisyon paylaşım sözleşmesi, - Ekspertiz formu ile - Senet ve damga pulu - Hukuk, vergi, kadastro, muhasebe, pazarlama, tapu vb mevzuatı içeren kitaplar, basılı evrak, belge ve dökümanları bulunmalıdır. 1.2.6 Emlak komisyoncusu, resmi belge hüviyetinde olacak şekilde, faaliyetleri ile ilgili kayıtlar tutmalıdır. 1.2.7 Emlak komisyoncusu bürosunda : aşağıdaki araç ve gereçler bulunmalıdır. - Bilgisayar + yazıcısı + modem, - Telefon, - Faks, - Şerit metre, - Pusula, - Fotoğraf makinası, - El feneri, - Televizyon (tercihan), - Video (tercihan), - Kamera (tercihan). 1) Bu standard metninde atıf yapılan standardların numaraları, yayım tarihleri, Türkçe ve İngilizce ismleri metnin başında verilmiştir. 1.3 Çalışanlarla ilgili kurallar 1.3.1 Emlak komisyoncusu bürosunda , yeterli sayıda eleman bulunmalı, bu elemanlar mal sahipleri ile müşterileri bir araya getirildiklerinde, onlara hukuki yönden yeterli bilgi verebilmeli ve mevzuatın gerektirdiği işlemlerde yardımcı olabilmelidir. 1.3.2 Reklam,tanıtım ve pazarlama ile ilgili elemanlar müşteri ilişkilerinde güvenilir ve inandırıcı olmalıdır. 1.3.3 Emlak komisyoncusu, ilgili meslek kuruluşlari veya derneklerince ya da yetkili kılınmış kamu kurumlarınca düzenlenmiş kurslara katılmış olmalıdır. 1.3.4 Emlak komisyoncusu; Kiralama ve satış hizmeti kapsamında; - Müşteri temsilcisi ve yardımcı elemanların iş dağılımı, - Alan çalışması, - Yayınların emlak ilanı sayfalarının incelenmesi, - Müşteri portföyünde arz, talep yönünden değerlendirmesi, - Emlak kayıtlarını bilgisayar ortamında güncelleştirilmesi, - Taşınmazın pazarlanmak üzere hazır duruma getirilmesinin sağlanması, - Taşınmazda oturan varsa göstermek için randevuların alınması, pazarlama stratejisinin hazırlaması, - Yazılı ve görsel pazarlama teklifleri hazırlaması, - İlan verilecek gayrimenkulu belirlemesi, - Taşınmazın pazarlanmasındaki gidişat konusunda periyodik olarak müşteriye bilgi vermesi, - Diğer emlak komisyoncularıyla ortak çalışmaların yürütülmesi, - Tarafları bir araya getirmesi, - Tapu işlerine ilişkin randevuları alıp işlerin takip edilmesi İş ve işlemleri; Aracılık ve danışmanlık hizmeti kapsamında: - Satış, - Pazarlama, - İpotek, - Kat irtifakı, - Kat mülkiyeti kurma, ifraz ve tevhit, - Trampa, - Cins değişikliği, - Hibe (bağışlama). - Taksim (paylaşım). - Tashih (düzeltme). - Aplikasyon. - Harita ve belediyelerden bölge imar planı çıkarma. - Kadastro müdürlüklerinden röperli kroki ve çap belgesi alma. - Vergi muafiyeti belgesini alma, - Veraset vergi dairelerinden ilişik kesme veya temiz kağıdı alma, - Emlak beyannamesi düzenleme. - Noterden satış vaadi sözleşmesi yapma, - Kira akid sözleşmesi yapma İş ve işlemleri yapabilmelidir. 2 Çeşitli hükümler 2.1 Emlak komisyoncusu, bu standardda belirtilen hizmetler için istenildiğinde standarda uygunluk beyannamesi vermek veya göstermek mecburiyetindedir. Bu beyannamede söz konusu iş yerinin Madde 1'deki genel kurallara uygun olduğunu belirtmeleri gerekir Konut Satış İstatistikleri
Tadilat Saatleri Tadilat Saatleri Evde tadilat saatleri! Apartman ve konut sitelerinde daire sahibi olan kimseler, evleri hakkında istediği değişiklikleri yapabiliyor. Kimi tadilatlar için belediyeden izin alınması gerekirken, kimi tadilatlar için ise izin alınmasına gerek kalmıyor. Bu doğrultuda evde tadilat yapmak isteyen kimselerin uyması gereken tek şey ise; tadilat saat saatleri. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ile çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kişilerin huzur ve sükûnunun, beden ve ruh sağlığının bozulmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak ve kademeli olarak uygulamaya konulmak üzere; planların uygulanması ile ilgili usul ve esasları belirliyor. Yönetmelik kapsamında, apartman tadilat saatlerine bir kısıtlama getirilmemesine karşın, Komşuluk Hukuku çerçevesinde bilhassa akşam ve gece saatlerinde tadilat yapılmasına izin verilmiyor. Bu saatler dışında yapılacak tadilatlarda bina yönetimine haber verilmesi, yönetimce bina sakinlerinin haberdar edilmesi ve tadilatın olabildiğince rahatsızlık vermeyecek şekilde yapılmasına özen gösterilmesi gerekiyor. Buna göre tadilatların hafta içi 8:30-17:30 arası hafta sonu ise 11:00-17.30 arası tadilat yapılması için uygun zaman dilimi olarak kabul ediliyor. Evde tadilat saatleri dışında tadilat yapılması halinde kat malikleri Kabahatler Kanunu’nun 36’ncı maddesi çerçevesinde işlem yapılması ve neden olunacak gürültü sorununun Çevre Kanunu ve Kabahatler Kanununda belirtilen hükümler çerçevesinde cezalandırılması için yasal yollara başvurabiliyor. Konut Satış İstatistikleri
Konut Kira Artış Oranı Kasım 2014 Konut Kira Artış Oranı Kasım 2014 Konut kira artış oranı Kasım 2014! Konut kiralamalarında, kira döneminin yenilenmesi halinde kiracıya belli oranlarda zam yapılıyor. Borçlar Kanunu kapsamında yer alan hükümlere göre, konutta kira artış hesabında Üretici Fiyat Endeksi oranları kullanılıyor. Bilindiği üzere kira sözleşmelerinde kira bedelinin belirlenmesi dışında, kiracı aleyhine değişiklik yapılamıyor. Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirleniyor. Konut kira artış hesabında, ÜFE oranarından bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı kullanılıyor. Aralık'ta açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Kasım 2014 verilerine göre, Yurt içi üretici fiyat endeksi aylık %0,97 düştü. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2014 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,97 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,18 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,36 artış ve on iki aylık ortalamalara göre ,32 artış gösterdi. Buna göre konutta kiracıya en fazla yüzde 8,36 oranında zam yapılacak Haberler